پخش ویدیو

نام کلاس:
کلاس آنلاین بهداشت و ایمنی در بخش‌های فنی آزمایشگاه تشخیص طبی
تاریخ برگزاری:
09 اردیبهشت‌ماه 1400
نام مدرس:
جناب آقای دکتر رضایی

پخش ویدیو

نام کلاس:
کلاس آنلاین نمونه‌برداری دستگاه تنفس فوقانی آزمایشگاه تشخیص طبی
تاریخ برگزاری:
31 فرورودین‌ماه 1400
نام مدرس:
جناب آقای دکتر رضایی

پخش ویدیو

نام کلاس:
کلاس آنلاین بهداشت و ایمنی در بخش‌های غیرفنی آزمایشگاه تشخیص طبی
تاریخ برگزاری:
26 فروردین‌ماه 1400
نام مدرس:
جناب آقای دکتر رضایی

error: Content is protected !!