زمان باقیمانده تا شروع آزمون "مدیریت عدم انطباق ریشه یابی و حل مسئله"

نکته: جهت شرکت در آزمون می بایستی قبل شروع آزمون وارد حساب کاربری خود شوید.

به سامانه آزمون آکادمی امیرپیوند خوش آمدید

نام آزمون:مدیریت عدم انطباق ریشه یابی و حل مسئله

تاریخ برگزاری آزمون: یکشنبه 1401/10/11
ساعت برگزاری آزمون: 15:00
نوع سوالات:
MCQs=8 / LAQs=2
مدت آزمون: 45 دقیقه