Edu.logo-without-background-150×100-min

ط. مدنیان

کارشناس ارشد آزمایشگاه

“موافقم که این کلاس نمونه کاملی از برگزاری یک کلاس آنلاین بود. من فیلم‌ها و پاسخ‌ها و در کل محتوی آموزشی تعبیه شده را که مشاهده و خواندیم بسیار دوست داشتم. این مثال خوبی است که چگونه می‌توانیم و باید دانشجوی خود را درگیر کنیم”

error: Content is protected !!