Edu.logo-without-background-150×100-min

ر.صدری

دانشجوی دکتری سلولی و ملکولی

“… وبینار شما فوق‌العاده آموزنده، منسجم و احتمالاً یکی از پرمحتوی‌ترین سمیناری که من اخیراً برای شرکت در آن دعوت شده ام.”

error: Content is protected !!